Tea Raatikainen

”Kirja on hyvin tässä ajassa kiinni. Me elämme nyt valtavassa murroksessa. Digitaalisuus on yksi asia, mutta paljon muutakin muuttuu.Tämä aika on erittäin mielenkiintoinen.

Erittiäin hyvä, että näitä asioita mietitään ja niistä kirjoitetaan.”

Tea Raatikainen, Kaakkois-Suomen ELY-Keskus