Seppo Röpelinen

”Olen puhunut pitkään, että ihmiset ei mene enää duuniin. Kun koulusta valmistutaan, ei mennäkään työsuhteeseen, vaan tehdään duuneja itsenä ja verkoston, samanmielisten ihmisten kanssa. Myynnin – itsensäkin myymisen – vaatimus korostuu.
Monikanavaisuus ja digitalisaatio ovat jo nyt. Nyt voi mokata vielä vähemmän kuin ennen. Ennen mokat kerrottiin kymmenelle, nyt kymmenelle miljoonalle. Sosiaaliset taidot ja verkottuminen korostuvat.”

Seppo Röpelinen, Alfred Christiansen

”Hämeentielle SAK:lle ja tuohon puiston toiselle puolelle voisi lähettää lavallisen kirjoja.”