Ritva Pihlaja rakentaa uuden työn yhteiskuntaa kunnioittaen yksilöä, ihmistä

”Kirjan kirjoittajat ovat onnistuneet siinä, mikä monilta jää nykyään tekemättä: heillä on jalat tiukasti maan pinnalla sekä samanaikaisesti pää pilvien yläpuolella katsomassa tulevaisuuteen.

Kirjoittajien jalat ovat maan pinnalla, kun he Suomea kiertäessään ovat pysähtyneet kohtaamaan ja kuuntelemaan ihmistä. He rakentavat ajatustaan, tarinaansa ja uutta yhteiskuntaa kunnioittaen yksilöä, ihmistä. ”Uuden työn yhteiskuntaa ei ilmeisesti voi rakentaa ylhäältä alaspäin, vaan se kasvaa hitaasti ja näkymättömästi alhaalta ylöspäin.”

Juuri näin itsekin ajattelen. Ihmisen omasta tahdosta, intohimosta ja osallisuudesta löytyvät kestävimmät rakennuspuut myös yhteisöjen ja kokonaisten yhteiskuntien rakentamiseen.

Kirjoittajien jalat ovat tukevasti maan pinnalla myös siinä, kun he vaativat erilaisille alueille aivan erilaisia strategioita. Alueiden ja paikkakuntien sekä niillä asuvien ihmisten hyvinvointi ja elinvoima on kiinni siitä, miten niiden erityislaatuisuutta onnistutaan vahvistamaan ja hyödyntämään. Mittakaavana tässä työssä ei ole koko Suomi yhtenä kokonaisuutena, vaan alustana on paikallinen mosaiikki, ihan pienetkin paikallisyhteisöt ja niiden ihmiset.

Tähän alhaalta ylöspäin lähtevään ajatteluun sisältyy kuitenkin kirjan ja yksi suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kestävän uudistamisen kinkkisimmistä sudenkuopista:

Miten tällaista ihmisten lähtökohtiin, omaan motivaatioon ja voimavaroihin perustuvaa muutosta rakennetaan käytännössä? Kuten kirjoittajat toteavat, asumme maassa, jossa asiantuntijat antavat palveluita, yläviistosta. Alamaisuuden perinne elää vahvana. Paksut lakikirjat ja niihin perustuvat loputtomat määrät normeja ja käytäntöjä ovat usein kehittämisenkin tärkein ohjekirja. ”Ylhäältä alas” on uskottavampi etenemistapa kuin ”alhaalta ylös”, yhä edelleen ja aivan liian usein. Myös usko keskittämisen voimaan on lähes järkkymätön.

Kirja herättää ajattelemaan, että prosessit ja ajatuksemme ovat niin monessa asiassa pielessä. Muutoksen tien raivaamisessa ja suunnan kääntämisessä on loputtoman paljon työtä.

On välttämätöntä, että pää on pilvien yläpuolella, jotta nähdään, minne ollaan menossa. Tietä uuteen raivataan kuitenkin pala ja askel kerrallaan. Näin laaja ja syvä asenteisiin ja toimintatapoihin ulottuva muutos vaatii paljon puhetta, tekoja sekä tekijöitä.”

Ritva Pihlaja, politiikan tutkija ja kumppanuuksien kehittäjä