Joonas Liimatainen

”Aloittaessani Tamora Oy:n palveluksessa yli kolme vuotta sitten, olin muodostanut työelämästä oman kuvan. Kuvan, joka perustui omiin kokemuksiin, mutta suurelta osin ajatuksiin, jotka oli vuosien varrella maalattu mieleeni. Jo ensimmäisistä hetkistä Tamorassa huomasin, että täällä tehdään hommat toisella tavalla. Uudella tavalla. Iso missio jota toteutettiin oli hyvinvointiyhteiskunnan pelastaminen. Yhdessä asiakkaiden kanssa otimme haasteen vastaan. Muutoksen vauhti on kuitenkin huima ja pian huomasimme, että muutokseen vastaaminen vaatii joten enemmän. Asiakaslähtöisyys, työnkulttuurin muutos, uudet johtamiskäytännöt ym. olivat osa jotain suurempaa ilmiötä. Työ itsessään oli muuttumassa. Uuden työn ajatus kumpusi globaalilla tasolla. Työ pirstaloituminen, uudet innovatiiviset tavat elinkeinon hankkimiseen sekä osaamisen kasvattaminen. Tamora on tarjonnut minulle mahdollisuuden seurata uuden työn jalkautumista läheltä ja avannut silmäni muuttuvan työelämän mahdollisuuksiin. Yhdessä me voimme tehdä mitä vaan!”

Joonas Liimatainen, projektipäällikkö, Tamora Oy